https://sklad33.com/majki-ekipi

Общи условия

1.Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между SKLAD33 /собственик на интернет магазин SKLAD33.com от една страна и потребителите на електронен магазин SKLAD33.com /наричан за краткост Сайт/. Тези условия обвързват всички потребители.

2.По време на регистрация, с отбелязване в полето „приемам Общите условия“,потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема общите условия.

3.Поръчки чрез сайта SKLAD33.comсе приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

4.За да закупите стока от нашия Сайт, вие трябва:

4.1.Да имате постоянен адрес в България;

4.2.Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

4.3.Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;

4.4.Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

4.5.Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

5.SKLAD33може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

6. SKLAD33 си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

7. След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на SKLAD33 .В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен е-мейл или обаждане на посочения телефон.

8. Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой при доставка или по банков път/наложен платеж/,като всички цени са крайни, с начислен ДДС и в български лева. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма Еконт Експрес.

9. Условията описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на поръчаните продукти, поръчани от SKLAD33.com, заедно с настоящите общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко- продажба с SKLAD33.

10. SKLAD33 запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

11.Като потребител, Вие имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай, че същите НЕ СА УПОТРЕБЯВАНИ, не е нарушавана целостта на опаковката им и стоката е във вида, в който е получена и при условията по чл.55 от ЗЗП. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, в случая транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на продавача. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата с описанието й, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

12.Информацията,събрана от SKLAD33 при използването на Сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. SKLAD33 няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

13.SKLAD33 си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от Общите условия. Ваша е отговорността да проверявате тези Общи условия във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Общи условия. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последваши покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените Общи условия, а след това в съответствие с тези изменени Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации, SKLAD33 предоставя на Вас /“крайния потребител“ /лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на SKLAD33 /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата ,клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. SKLAD33 си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

14.Отговорности

14.1.SKLAD33 не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията ,която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в соътветствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

14.2.SKLAD33 не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

14.3.SKLAD33 не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта.

14.4.SKLAD33 не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.sklad33.com.

14.5.SKLAD33 не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

14.6.SKLAD33не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.

14.7.Продуктовите изображения са само с илюстративна цел.

15. Продажбата на продукта се регламентира от законите на Република България.